ערכים עסקיים

ערכים עסקיים

"ערכים הם אמות מידה אידיאליות המבוססות על השקפות עולם... הערכים מכתיבים את נורמות ההתנהלות וההתנהגות" (ויקיפדיה) שאל את עצמך: אילו ערכים